كتاب ارواح و اشباح

أضف. رضا گلپور در کتاب شنود اشباح و در پاسخ به نقد های آن؛ به بررسی سوابق مرتبطین با تیمسار منوچهر هاشمی رییس اداره ضد جاسوسی (هشتم) ساواک با دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری با محوریت کامبیز قنبری معروف به خسرو تهرانی، محمد

2022-12-10
    مشكلة تايلور و كاتي
  1. Shery Mon Sep 14, 2009 7:44 am
  2. مؤمن احمد عباس
  3. by
  4. لا ترين شيئاً تقريباً لكنك تثقين بي