مقارنة بين a71 و a80

.

2023-03-26
    حهؤن عح ش ؤاهمي